Menü Kapat

Mobil teknoloji son yıllarda hızlı gelişti

Mobil teknoloji

Mobil teknolojilerinin nitelikleri ilk aşamada taşınabilirliklerinin gerektirdiği tavizlerce belirlenmiştir. Dönemin teknolojisinin yettiği kapasitede bilgisayar bileşenleri küçültülmüş, taşınabilir biçimlere sokulmuştur. Bununla birlikte yine kullanılan teknolojilerin sınırlılıkları nedeniyle mobil teknolojiler büyük ölçüde mobil olmayan türevlerine oranla işlem kapasitesi, depolama kapasitesi ve kalan bir çok özellik bakımından zayıf kalmıştır. Bu nedenlerle ilk aşamada mobil teknolojilerin bir çoğu, temel olarak yerine getirmeleri beklenen işlevleri yetersiz bir şekilde gerçekleştirdikleri görüşleriyle taşınabilirliğin kritik olduğu durumlarda ancak kullanılmıştır. 

Dünyanın önde gelen mikroçip üreticilerinden biri olan Intel firmasının kurucularından olan Gordon Moore, çip teknolojilerindeki ilerlemeleri gözlemleyerek 1965 yılında Moore Yasası olarak bilinen bir savda bulunmuştur. Moore Yasası, her yıl üretim teknolojilerindeki gelişmeler nedeniyle elektronikte kullanılan transistörlerin boyutlarının yarıya indiğini gözlemlediğinden her yıl üretim kapasitelerinin ve işlem güçlerinin iki katına, maliyetlerin de yarıya inebileceğini önermiştir. 1975 yılında bu önermeyi iki yılda bir katlanan güç olarak yeniden düzenleyen Moore, bu işlemin gelişen üretim teknolojileri sayesinde sonsuza kadar devam edebileceğine ikna olmuştur. Moore Yasası, teknik anlamda bir yasadan çok gözlemlenen gelişmeler yoluyla bulunulabilecek çıkarımlar olmuştur ve ilk aşamada bu gelişmeler doğrulanmıştır. 

Elektroniklerdeki küçülme, özellikle elektroniklerin ve bilgisayarların küresel piyasadaki büyümesine yol açmıştır. Mobil teknolojilerde ise cihazların içlerindeki bu gelişmeler, dışlarıyla ilgili yapılmış olan tavizlerin azalmasını sağlamış ve taşınabilir cihazların, taşınabilir olmayan türevlerine oranla feragat edilmesi gereken niteliklerden ziyade taşınabilir olmalarının önemli bir avantaj haline dönüşebilmesini sağlamıştır. Bu gelişmelere rağmen son yıllarda Moore Yasası’nın sunmuş olduğu sürekli gelişme ve küçülme, fizik yasalarının sınırlarına ulaşmaya başlamış ve ilerlemenin hızında önemli bir azalma olmuştur. Bu durumda güncel mobil teknolojilerin ulaşmış olduğu noktada, mobil olmalarını sağlayan ve buna rağmen işlevselliklerinin temelini oluşturan niteliklerinin ve bunun karşısında hem fiziksel anlamda, hem de teknik anlamda vermiş oldukları tavizlerin değerlendirilmesi gerekir. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir